H.A.C.C.P. EN BRC 6

Samenvattend is Haccp een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

Inhoudelijk is de BRC-Norm te vergelijken met een HACCP systeem, maar dan aangevuld met concrete eisen t.a.v. bedrijfsinrichting, hygiënisch werken, persoonlijke hygiëne etc.

HACCP

De Haccp afkorting staat voor Hazard Analysis Critical Control points, dit is een risico inventarisatie voor de voedingsmiddelen industrie. De Nederlandse vertaling is: Gevarenanalyse en kritische controlepunten.

Bedrijven die zich bezig houden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van voedingsmiddelen dienen hierdoor alle aspecten in hun bedrijfsproces identificeren en te analyseren op de gevaren daarvan.

Dit controleproces heeft als reden dat de Europese Unie er voor wil zorgen dat de vele productieprocessen van alle voedingsmiddelen gepaard gaan met zo weinig mogelijk risico op besmettingen.

Een gevolg van deze regelgeving is bijvoorbeeld dat koel- en vriescellen voortdurend bewaakt en geregistreerd dienen te worden.

Haccp vindt zijn oorsprong in de ruimtevaart uiteraard is het in de ruimte niet mogelijk om een bedorven pakketje voedsel terug te sturen naar de fabriek en te vervangen voor betere producten. Uiteraard zou een besmetting in de ruimte voor een onaanvaardbaar risico zorgen met betrekking tot de zeer kostbare missies.

Haccp is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem gebaseerd op 7 basis principes. Bedrijven moeten deze 7 punten toespitsen op hun eigen organisatie. Bedrijven dienen zelf aan te geven waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om deze risico’s tot een minimum te beperken, en welke controles hierop uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Wilt u weten of u uw haccp systeem goed op orde heeft ? doe hier de check.

In de voedingsmiddelen industrie is kruis besmetting een van de grootste zorgen op het gebied van het HACCP systeem.
Het kleurcodering systeem van Vikan is ontworpen om de interne hygiëne te verbeteren en het vergemakkelijkt het naleven en onderhouden van het HACCP systeem.

Tevens biedt het kleurcodering systeem een minimalisatie op het gebied van kruis besmetting tussen twee verschillende afdelingen.

De 7 kernpunten van een HACCP-Systeem:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (ccp’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden of beperkt.
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt of gemonitord worden
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verficatie toe – Een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt
  7. Houd documentatie en registraties bij – Vastleggen wat je hebt aangepast en hoe

BRC 6

De British Retail Consortium (BRC) is een inspectietool gebruikt door Britse supermarkten en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen.

De BRC vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn. BRC bestaat uit een inspection protocol en een technical standard. Het inspection protocol is bedoeld voor inspecterende instellingen.

Er zijn twee niveaus waarop een leverancier zijn BRC-Technical standard kan invullen:

  1. De BRC Foundation level (basis eisen)
  2. En de Technical Standard

De technical standard is een uitgebreide checklist, waar het voor leveranciers van voedingsmiddelen om draait.

BRC higher level

Daarnaast wordt een aantal Recommendations on Good practice gegeven. Tijdens de beoordeling wordt gekeken naar elk van deze niveau’s , maar minimaal dient een bedrijf te voldoen aan de Foundation Level. Het is de bedoeling dat het bedrijf zich steeds verder ontwikkeld, zodat op de duur voldaan wordt aan het hoogste niveau.

In juli 2011 heeft het British Retail Consortium versie 6 van BRC Global standard for food uitgebracht. Dit houdt in dat er veranderingen en verbeteringen in de norm zijn aangebracht. Vanaf januari 2012 worden de audits voor BRC gedaan volgens versie 6.

In versie 6 zal er meer nadruk gelegd worden op Good manufacturing Practices in de fabriek. Zo komt er uitbreiding van de normparagrafen die gaan over orde, netheid, hygiene en implementatie van procedures en krijgen werkinstructies meer aandacht tijdens de audit. Ook komt er een nieuwe methodiek van vrijwillige onaangekondigde audits in twee fasen en worden er normparagragen met overeenkomstige onderwerpen samengevoed.

Met een BRC-Certificaat voldoet een producent in principe in één keer aan alle eisen die de Britse supermarkten stellen. Omdat dit voor producent en afnemer kostenbesparend werkt is het BRC-certificaat breed gewaardeerd. Inmiddels heeft de Europese Retail Organisatie (CIES) de standaard erkend.

Op het gebied van bedrijfsinrichting en hygiënisch werken komen de producten van Vikan om de hoek kijken. Mede door de kleurcodering en de daarbij behorende zones komt is het risico op uitwisselen van materialen tussen twee afdelingen geminimaliseerd tevens zorgt het Vikan kleurcoderingsysteem in combinatie de ophangsysteem voor een nette en ordelijke veilige werk omgeving. Bovendien zijn de Vikan materialen FDA gekeurd.