HACCP checklist en HACCP normen

Voor uzelf, de veiligheid van uw producten, voor uw medewerkers en uw uitstraling naar de klanten en de buitenwereld zijn de HACCP checklist en HACCP normen niet alleen een wettelijk vereiste maar ook prettig om mee te werken. De HACCP normen zijn vastgelegd in het warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen. Zoals bekend zal zijn, staat HACCP voor Hazard Analysis Critical Control Points en is het de ideale manier om de veiligheid in uw werkomgeving en dat van de klant te borgen. Immers, iedereen in uw bedrijf of organisatie weet met een HACCP checklist waar hij aan toe is en kan met behulp van goed omschreven protocollen precies weten wat de bedoeling is om alle taken en handelingen op een goede, veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

Richtlijnen van de HACCP checklist

Elk jaar worden duizenden mensen onnodig ziek door ondeskundig handelen via het voedsel of door andere oorzaken op plaatsen waar de hygiënische norm ten aanzien van voeding wettelijk geregeld is. Risico’s als bederf en besmetting, bacteriehaarden of darm- en maagklachten zijn goed te voorkomen als elke medewerker zich hieraan houdt. Daarom werken veel bedrijven in de horeca, industrie, laboratoria, de voedingsmiddelenindustrie en de zorg met de internationaal geaccepteerde en vereiste HACCP normen.

Het HACCP systeem is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingedeeld in zeven richtlijnen, die we hieronder kort weergeven:

  1. Breng zowel de mogelijke als de reële gevaren van het voedsel op een locatie in kaart
  2. Onderzoek wat nodig is om potentieel gevaar tot een aanvaardbaar niveau te krijgen
  3. Geef bij elk aandachtspunt de kritische grens van beheersbaarheid aan
  4. Bepaal hoe uw organisatie deze kan bewaken
  5. Leg elke wijziging die u doorvoert in de calamiteitenbeheersing nauwkeurig vast
  6. Houd periodieke controles om vast te stellen of uw HACCP aanpak voldoende effectief is
  7. Leg de opzet van uw HACCP systeem nauwkeurig schriftelijk vast. Bij sommige onderdelen is dit zelfs verplicht en kan het consequenties hebben voor verzekeraars.

De NVWA hanteert codes per branche. Elke bedrijfstak kan daardoor een registratie invoeren die past bij de specifieke situatie.

Voedselveiligheid, de haccp checklist

Op elke werkplek waar voedsel aanwezig is, van ziekenhuis en bejaardenhuis tot restaurant of etenswarenproducent, geldt strenge regelgeving volgens een HACCP checklist. Dit maakt het op een voor iedereen heldere manier duidelijk hoe u de voedselveiligheid voor uw medewerkers en uw klanten kunt waarborgen. Elke Nederlandse organisatie of bedrijf die voedsel voor mens en dier produceert, bewerkt of op andere wijze tussen haar muren heeft, moet zich houden aan een HACCP checklist. U kunt zo’n lijst zelf samenstellen, maar beter is om via een erkende consultant of uw branchevereniging te laten doen. Elke checklist heeft een verplichte bewaartijd van één jaar na het laatste gebruik. Heeft u alsnog problemen met het schoonmaken en bent u opzoek naar mogelijke oplossingen? Lees dan ook ons blogartikel over schoonmaken in de voedingsmiddelenindustrie.

Haccp checklist voorbeeld

Om een eventuele voedselonveilige situatie te voorkomen is alles in het werk gesteld om elk probleem te kunnen tackelen. Op een HACCP checklist staat bijvoorbeeld genoemd hoe vaak en wat er moet worden gecontroleerd, hoe schoon alles dient zijn en wat de minimum of maximum temperaturen van ruimtes moeten zijn. De namen van metingen en de bijbehorende datum moeten worden vastgelegd, de gehanteerde normen moeten worden omschreven en afwijkingen op gangbare normen moeten controleerbaar worden geregistreerd. Een HACCP checklist kunt u vrij makkelijk downloaden. Daarnaast is er ook een cloud-oplossing, zodat u al uw belangrijke gegevens nooit kunt kwijtraken. Uw HACCP administratie verloopt tegenwoordig geheel digitaal, waardoor er minder misbruik- of brandgevaar is.

Alle producten van Hygiene Supply zijn in lijn met het HACCP systeem

Al met al adviseren wij u: vergroot uw kwaliteit als bedrijf of organisatie in de voedselketen en neem het bijhouden, invullen, bijwerken en natuurlijk naleven van uw HACCP checklist serieus! Hierdoor staat u nooit met lege handen als er iets vervelends gebeurt. Alle producten van Hygiene Supply voldoen aan de HACCP norm. Mocht u hierover vragen hebben of om informatie verlangen, neem dan gerust telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.