BRC 8 wijziging 1: management betrokkenheid

De consument en de media zijn meer dan ooit gericht op alles wat zich afspeelt in de levensmiddelenindustrie. Mensen willen tegenwoordig graag op de hoogte zijn van allerlei facetten, van dierenwelzijn en dierenziektes tot voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Mede daardoor is het meer dan ooit zaak om elk denkbaar risico uit te sluiten, met het oog op zowel omzet als werkgelegenheid, voor zowel een ondernemer als de gehele sector waarin hij actief is in verband met een eigen of een collectief imagoprobleem.

De verantwoordelijkheid van de monitoring van alle processen in de voedingssector liggen uiteindelijk altijd in handen van het management. Zij moeten kunnen signaleren, faciliteren, beheersen en waar nodig ingrijpen om elk risico uit te sluiten. Niet voor niets volgen veel eindverantwoordelijke professionals speciale scholing en masterclasses om de kennis en de wijzigingen ten aanzien van de BRC 8 op peil te houden.

BRC 8 wijziging 2: verplicht werken met competent personeel

In BRC Food 8 wordt ook sterk ingezet op bewustwording van het personeel. Problemen ontstaan immers vaak door menselijk falen, en met voldoende kennis aan boord kan dit positief worden omgebogen. De nieuwe BRC Food 8-norm stelt dat veel taken nog uitsluitend mogen worden verricht door wat ze noemen geautoriseerde oftewel competente medewerkers.

BRC 8 wijziging 3: risico-inventarisatie voor Food Defense

Nog meer dan in editie 6 en 7 wordt in versie 8 sterk ingezet op crimineel risico. Elke ondernemer dient nu een Food Defense Plan op te stellen en te implementeren. Bij Food Defense gaat het primair om fraudeschandalen met voedsel, maar ook over terrorisme. Vergelijkbaar met een vol voetbalstadion of een concertzaal is immers de massaproductie van het voedselketen een makkelijk te kiezen doelwit op terroristische grondslag. Daarnaast kunnen er acties plaatsvinden gericht tegen een merk of fabrikant, bijvoorbeeld door actievoerders tegen de bio-industrie.

BRC 8 wijziging 4: extra focus op betere bestrijding van voedselfraude

Ter bescherming van zowel de consument als uw bedrijfsimago is het zaak om elke vorm  van voedselfraude, door uzelf of de tussenhandel, uit te sluiten. In de BRC 8 is voedselfraude daarom sterker belicht in uw kwaliteitsmanagementssysteem dan voorheen. Het tegengaan van fraude is ook gestimuleerd door de toename aan voedselfraude, zoals we dat allemaal wel kennen uit bijvoorbeeld de vleessector met zijn verwisselingen van diersoorten.

Vikan speelt goed in op de veranderingen door de BRC Food 8

Vikan biedt gericht op de in februari 2019 ingevoerde BRC Food 8 speciale ondersteuning voor klanten in de voedingsindustrie. Er is een internationale speciale klantenservice, een dienst voor technische ondersteuning en een Hygiëne Team. Hierdoor wordt u door speciaal opgeleide experts van Vikan geholpen op het vlak van informatie en vragen op gebieden als handhaving, implementatie, het documenteren van procedures, enzovoorts.

Daarnaast is Vikan ruim van tevoren al begonnen om zijn producten geheel volgens de nieuwe regelgeving van BRC Food 8 aan te passen. Hierdoor heeft u dus de garantie dat u ook met de vernieuwde regels kunt werken en elke auditerende expert voortaan direct goedkeuring geeft zodra hij producten van Vikan waarneemt.

Vikan heeft zijn producten in de traditionele negen kleuren veranderd in maar liefst twaalf kleuren. Hiermee hoopt zij de sector nog beter tegemoet te komen met de door Vikan toegepaste kleurcoderingformule.