De voedselverwerkende industrie heeft drie jaar na invoering de tijd om volledig aan de nieuwe wetgeving te voldoen

Op 19 juni 2018 ging de nieuwe ISO 22000:2018 in. Vanaf dit moment is er een overgangsfase van de norm uit 2005 naar de nieuwe regels rondom alles dat met voedsel heeft te maken.

We kunnen de nieuwe regelgeving voor voedsel in zekere zin vergelijken met de omzetting van de gulden naar de euro, of de ontwikkelingen tussen de EU en de Brexit. Ook deze grote veranderingen kennen een fase waarbij twee systemen een bepaalde periode naast elkaar lopen, terwijl na een vooraf kenbaar gemaakte termijn iedereen aan de regels moet voldoen, ongeacht de hoge investeringen.

De deadline bij de invoering van de nieuwe ISO 22000:2018 is drie jaar na de ingangsdatum. Uiterlijk drie maanden voor de deadline ontvangt elke betrokkene een hercertificatie.

De zes belangrijkste wijzigingen van de ISO 22000:2018

 1. De definities zijn begrijpelijker voor de gebruikers.
 2. De teksten zijn korter en makkelijker leesbaar.
 3. De 2018-versie is gemakkelijker te integreren met andere managementsystemen.
 4. Er zijn een aantal nieuwe en herziene eisen sinds 2005.
 5. Er zit een dubbele PDCA cyclus in de regels inbegrepen.
 6. De nieuwe wetten bevatten een update van de HLS. Dit staat voor High Level Structure, oftewel de uniforme hoofdstructuur van alle ISO-normen die er bestaan.
 7. In de nieuwe versie is een risicobenadering toegepast.
 8. De nieuwe regels zijn aangepast aan alle nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de voedingsmiddelenindustrie.
 9. Er geldt een transitieperiode voor alle ondernemers tot 19 juni 2021.

Welke stappen kunt u het beste zetten om aan ISO 22000:2018 te voldoen?

 1. Vraag tijdig de inhoud van de nieuwe voorwaarden op bij ISO of uw eigen nationale normalisatie-instituut.
 2. Zorg dat u en uw personeel op tijd de juiste scholing achter de rug hebben om alles in goede banen te leiden. Hiervoor zijn speciale (incompany) trainingen.
 3. Stel een plan op voor een correcte implementatie.
 4. Ga de implementatie zorgvuldig evalueren met experts van binnenuit en buitenaf.
 5. Doe een GAP-analyse voor de juiste toekomstige identiteit en beoordeel waar in het managementsysteem de belangrijkste aanpassingen moeten worden gedaan.

ISO 22000:2018 vraagt ook om de aanschaf van nieuwe producten voor de voedselverwerkende industrie

Helaas betekent voor elke onderneming de invoering van de nieuwe regels dat er een investering moet plaatsvinden om aan de nieuwe regels te voldoen. Vanzelfsprekend kunt u bij een webwinkel als Hygienesupply terecht voor artikelen die volledig matchen met de nieuwe wetgeving van de ISO 22000:2018. Voor vrijblijvend advies kunt u bellen naar 0345 – 72 49 00 of mailen naar info@hygienesupply.nl.

Oriënteer u nu alvast, want voordat u het weet breekt het voorjaar van 2021 aan!